Advent dag 16

Jona, ja Jona is wat ik vandaag las om precies te zijn Jona1:1-3,17 Jona 2:10 en Jona 3:1-5

Mooi te zien dat Jona probeert God te ontlopen, maar God stuurt hem de weg die Jona moet gaan.

Jona springt uit de boot om zijn vrienden te redden omdat hij wist dat de zee onrustig was door hem.

Jezus maakte zelf het water rustig toen hij met zijn vrienden op de boot was en hij sliep.

Waar loop jij voor weg?

                                      foto bron: Google

Schrijf het om met een groot hart erom heen. Stop het in je dagboek of je Bijbel en bid ervoor.

Dank God dat Hij je zal helpen hem te gehoorzamen en de zonde zal weg wassen.


Het mooie van de Advent tijd is dat we mogen uitkijken naar de verjaardag van Jezus.

Maar het is ook een tijd waar je mag uitkijken naar Gods plan voor jouw leven. Sta een stil, neem tijd om echt in gesprek te gaan met God. Leg Hem jouw plannen voor en vraag Hem naar Zijn plannen voor jouw leven.

Loop niet weg, leef niet in de buik van een walvis.

1) Bedenk eens wanneer je voor iets weggelopen bent en hoe God je terug heeft gehaald naar Hem toe.

2) Op wat voor manier heb je gezien dat God je stormen in je leven rustig maakte.

3) Dank God dat Hij je je weg bekend maakt ook al betekend dat dat je om moet draaien en terug moet naar iets waar je liever van weg blijft.

Dank God voor je leven, hoe zwaar het ook is er is altijd iets om dankbaar voor te zijn.

Blijf dichtbij je Maker.
Geen opmerkingen: