Wij zijn verhuisd

Vandaag was de laatste blogpost op deze blog van Look Around The Corner.

Per vandaag gaan wij over naar: lookaroundthecorner.com.

We hopen jullie daar ook te mogen begroeten.


Tot ziens op :


Uitdaging 20 de Liefde in Jezus Christus

Je bent op de helft van een 40 weken challenge voor je Huwelijk. 

Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren gestorven.

Romeinen 5:6
Wat je vorige week hebt gelezen en moest doen, leidt direct tot de bovenstaande titel. Gelukkig is het een conclusie waarmee je kunt leven- vandaag, morgen en tot in de eeuwigheid. Jezus is gekomen om jou 'te zoeken en te redden'( Lucas 19:10) Alles wat je fout hebt gedaan, alles wat je niet is gelukt, elke minuut die je hebt verspild door iets op je eigen manier te doen, het kan allemaal vergeven worden. Alles kan worden rechtgezet als jij je leven legt in de handen van Hem die jou het leven gaf.
Misschien heb je dat nog nooit gedaan, Dan is vandaag jouw dag. 'Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding'( 2 Kor 6:2)

Misschien heb je het jaren geleden gedaan, maar ben je ver van je geestelijke wortels afgedwaald. Dan geldt: 'Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan  zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken'( Handelingen 3:19)
Lees ook Psalmen 51:7 en Jesaja 64:5 en 1 Johannes 4:9, Fileppenzen 2:6-8, 1 Petrus 2:24.
Je kunt de liefde nooit helemaal begrijpen lees: Romeinen 5:7-8

Je kunt Gods liefde ook niet verdienen Romeinen 6:23 en Efeziërs 2:8-9

Je moet deze liefde gewoon aannemen: Romeinen 10: 9-10, 1 Johannes 3:16, 23

God was bereid van je te houden ongeacht wat je doet of niet doet, goed of fout.

Ware liefde vind je alleen in Jezus.Uitdaging voor deze week:

Durf God op zijn Woord te nemen. 
Durf je redding te laten afhangen van Jezus.
Bid: 'Heer Jezus, ik ben een zondaar. U hebt laten zien dat U van me houdt door voor me te sterven en mijn zonden te vergeven. U hebt uw kracht bewezen door me te redden van de dood, door uw opstanding. Heer verander mijn hart en red me door uw genade' 

Schrijf voor jezelf op hoe je de uitdaging voor vandaag hebt ervaren. Zelfs als je een hernieuwde toewijding hebt gemaakt om zijn liefde te ontvangen en uit te delen, heb je vast iets nieuws ontdekt. Wat heeft God je deze week laten zien?

In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelfs verlost......
Jesaja 63:9
Zaterdag Opwekking 2016

Ik heb vanmiddag een mooie seminar gevolgd over Opvoeder zijn van een kind met een bijzondere aandachtsvraag.

Alleen al hoe de titel is geformuleerd maakte het mij enorm nieuwsgierig.

Het was echt een mooie seminar,

Onwil of onmacht dat een kind reageert zoals hij/zij doet.

Voor de ouders speelde zij dit nummer:Ook ben ik met een lieve zus naar Brian Doerksen geweest, mooie muziek erg van genoten.
Hier een korte impressie.

Een foto van het mega grote kruis midden op het terrein mag natuurlijk niet ontbreken.


Ook heerlijk rond geneusd in de lectuur tent, mooie dvd gevonden voor T. en 2 engelse boekjes voor mijzelf.

Ik zeg een geslaagde dag, 

Blijf dichtbij je Maker.


Neem een stoel en ga zitten.


Neem een stoel en ga even een half uurtje zitten.
Deze man gaat je iets vertellen waar je stijl vanachter over zult slaan.

Dit is echt een video die je moet zien.


Tekst van de Dag
De tekst voor vandaag is Johannes 8:31-32
Zowel in het Nederlands als in het Engels.

Voel je vrij de plaatjes te downloaden of te printen.
Vandaag was de Tekst om uit te schrijven, Spreuken 31:19

The Verse of the day is John 8:31-32

The scripture to write out is Proverbs 31:19


Have a great day,

Fijne dag nog.


Bijbel tekst van de Dag


Wat heb jij voor tekst gelezen vandaag? Lees jij dagelijks je Bijbel?What Bible verse did you read today? Do you read your Bible everyday?Blijf dichtbij je Maker

Stay close to your Maker.

Uitdaging 19 de Liefde is onmogelijk

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

1 Johannes 4:7

Bijna halverwege de uitdaging.

Het geheim is dat je niet onvoorwaardelijk lief kunt hebben zoals God dat kan. Verwacht dat dan dus ook niet van je partner. Niemand is daar namelijk toe in staat.
Inmiddels heb je geleerd rekening te houden met de ander, en niet egoïstisch te zijn, maar onvoorwaardelijk lief hebben is onmogelijk voor een mens.

Als mens heb je altijd wel een keer een niet zo aardige gedachten over je partner, of schiet je wel eens uit je slof. Of ben je teleurgesteld in de ander.
God doet dat allemaal niet in jouw, Hij is geduldig, schiet niet uit zijn slof en is zeker niet teleurgesteld in jouw. Nooit niet.Je kan je partner lief hebben door de liefde van God die jij krijgt.
Lees de volgende teksten eens voor jezelf:

1 Johannes 4:7 dat is de tekst waar je vandaag me begon toen je het blog begon te lezen.

Johannes 15:5 Johannes 15:7
Efeze 3:19 en vers 20

Probeer naar deze verzen te leven, Ook in je huwelijk, of misschien wel juist in je huwelijk.

Wordt niet ontmoedigd als je niet lief kan hebben zoals God van ons houd. Onvoorwaardelijk lief hebben is niet menselijk. Maar je kunt er wel naar streven.


The Passion USA 2016

De Uitdaging voor deze week is als volgt:

Kijk eens terug naar de uitdagingen van de vorige weken. Waren er uitdagingen die je onmogelijk leken? Heb je ontdekt hoezeer je het nodig hebt dat God je hartsgesteldheid verandert en je de kracht geeft om lief te hebben? Vraag Hem om jou te laten zien hoe je relatie met Hem op dit moment is en bid dat Hij je de kracht en genade geeft om je eeuwige bestemming veilig te stellen.

Schrijf voor jezelf op:

Wat denk je dat God tegen je wil zeggen? Voel je dat Hij met je bezig is? Welk antwoord geef je Hem?

Lees tot slot: Matteüs 19:26Moederdag

Moederdag, ik zeg dit vaak met een zucht. Niet omdat ik niet blij ben dat ik moeder ben, maar voor de gene die dit graag zouden zijn en het om wat voor reden niet zijn.

Laten we deze mensen niet vergeten. Deze lieve vrouwen die zo'n zegen kunnen zijn voor ons als moeders maar ook voor onze kinderen.
Tekst van de Dag

De tekst van de Dag. Openbaringen 1:8 Het eind en het begin is God.
Bij wie is jouw einde?
Kom jij oog in oog te staan met God als je dood gaat? Of geloof je het allemaal niet zo.

Dagelijks een tekst uit schrijven, deze maand de maand van de vrouw, schrijf ik dagelijks een tekst uit Spreuken 31 uit.

Het hoofdstuk in de bijbel voor de vrouw.
Ik vraag mij af of er een vrouw is die al deze eigenschappen bezit of dat het verschillende vrouwen zijn over wie hier in dit hoofdstuk wordt gesproken.
We zijn allemaal uniek gemaakt, ieder is goed in iets, deze vrouw heeft alles perfect vandaar dat ik mij afvraag of dit hoofdstuk over een vrouw gaat.Mocht je graag willen bidden voor vrouwen om je heen, kopieer dan dit biddend bijbel leesrooster.
Tekst van de Dag

Jesaja 32:17 / Isaiah 32:17

Voel je vrij deze afbeeldingen te delen of te printen.

Tekst van de DagTo all the moms out there.

Soms zijn er van die dagen............

Soms zijn er van die dagen, die je met liefde over wilt slaan. Gisteren had ik een dag die ik liever had geskiped, maar dat kon niet.

Het moest gebeuren.
 Je weet dat je niet alleen bent, maar zo voelt het wel.
Dan opeens krijg je een what's app of een email of facebook bericht, die je de moed geven om door te gaan.

Mensen die voor je bidden dat je sterk mag zijn en deze dag door mag komen.

Dat zijn nu vrienden, of zijn het Engelen van God zonder vleugels?

God gebruikt mensen ieder op zijn of haar manier in Zijn plan.

Je kan er voor weglopen, maar er komt een dag dat je dat niet meer kunt.

30 dagen geleden zou ik me op een dag als gisteren volgepropt hebben met alles wat eetbaar is.
Gisteren heb ik niet eens getaald naar eten. God was erbij.

En wanneer jij moeilijk zit, weet dat Hij ervoor je is.

Zijn hand is uitgestrekt naar jouw, je hoeft hem alleen nog maar te pakken.
Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag is het vandaag.

Wordt vandaag jouw bevrijdingsdag van eenzaamheid, verdriet en pijn?

Blijf dichtbij je Maker.4 MeiWat valt hier aan toe te voegen.

Dankbaar zijn voor de gene die voor jouw vrijheid hebben gevochten. Respect tonen aan hen die het leven voor jouw vrijheid hebben gelaten.

Wat is 2 min.

Tekst van de Dag/Tekst for today.


Spreek uw dienaar luistert, luister jij naar wat God zegt? Geloof je dat God tegen je praat?


SPeak your servant is listening, do you listen to God? Do you believe He talk to you?

Vergeving/ Forgive


Waar zouden we zijn als er geen vergeving is?
Waar zouden we zijn als Jezus niet voor ons aan het kruis is gestorven. Als God ons vergeeft wie zijn wij dan om anderen te oordelen op wat ze doen of geloven.
Heb je naaste lief als jezelf.

#Blijf dichtbij je Maker.


If there is no forgiveness where would we be?
Where would we be if Jesus didn't die on the cross for our sins. Who are we to judge others on ther act and beliefs, when God forgive us all we do wrong.
Love thy neighbour like you would be loved.
                                             
                                                           Stay close to you Maker.

Uitdaging 18 De Liefde wil begrijpen

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.

Spreuken 3:13

Hoeveel weet jij over je partner?
Denk eens terug aan je verkeringstijd. Toen bestudeerde je degene naar wie je hart uitging, toch?
Als je elkaar net kent wil je alles van elkaar weten, hobby's etc. Je verdiept je in je partner. Helaas is het zo als de buit binnen is, en je huwelijk loopt wat jaartjes, je juist dit stukje van het bestuderen van elkaar verliest.
Je komt er achter dat je Prins toch niet zo perfect is als je dacht. Of je Princes 's morgens er toch echt anders uit ziet dan toen jullie elkaar voor het huwelijk overdag zagen.
Toch blijf je dingen ontdekken in je partner als je getrouwd bent, mits je blijft bestuderen.
Als je de ander beter leert kennen, kan dat je zelfs aantrekkelijker maken voor hem of haar: 'Inzicht maakt een mens geliefd' staat er in Spreuken 13:15
Bekijk het eens zo: als het bestuderen van je toekomstige huwelijks partner gelijk zou staan aan je studie voor het VWO diploma, dan moet je in je huwelijk door leren voor de graan van bachelor, master en uiteindelijk doctor. Zie het als een levenslange studie, die je steeds dichter bij je partner brengt.

* Ken jij de grootste dromen van je partner?
* Begrijp je hoe zij het liefst Liefde ontvangt?
* Weet jij waarom hij worstelt met bepaalde dingen en waarom hij soms zo bang is?

Sommig problemen ontstaan door onbegrip in je partner. Waarom reageert de een anders dan de ander. of een kleine miscommunicatie.
Terwijl ik dit schreef, kwam er op eens in mijn beeld dat mijn pc uit zou vallen als ik niet heel snel de stekker er in zou stoppen. Ik heb het teken van je hebt nog 14 min niet gezien. Ik was dus heel erg verbaasd door de melding dat ik nu gelijk mijn pc aan het stroom moest doen.

Zo gaat het ook in je relatie, soms mis je een opmerking van je partner omdat je zo druk bent met je eigen dingen. Waar door een reactie van je partner je helemaal van de weg kan blazen.

Vergeet niet zo nu en dan de "stekker"in je relatie te steken, blijf alert op de ander.
Ik zeg niet cijfer jezelf nu weg, want zonder jouw werkt je partner ook niet. Maar pas op dat je niet in de IK modus raak.
Blijf dus alert op de tekenen van je partner op ieder vlak in je huwelijk, blijf dingen bespreken zo simpel als wat wil je eten vanavond als toe wat vind je fijn tijdens de sex. Of iets kleins als hoe was het op je werk, tot wat is je droom voor later of waar kan ik je mee helpen?
Blijf in contact, houd die stekker in je relatie. Ga niet op de automatische piloot over.

Lees de volgende teksten eens voor jezelf na:

Spreuken 2:6 - 10:14 - 18:15 - 20:5 en tot slot Spreuken 24:3-4

Verdiep je in je partner.

De uitdaging voor deze week is:

Kook vandaag eens uitgebreid voor je partner en eet samen ( regel desnoods oppas voor je kinderen) Maak het diner zo royaal als je zelf wilt. Neem de tijd om je partner beter te leren kennen, bijvoorbeeld op punten waar jullie zelden over spreken. Heb het vaste voornemen om er een gezellige avond van te maken voor jullie twee.Schrijf voor jezelf op:

Wat heb je van je partner geleerd wat je eerst niet wist.
Hoe kan je deze ontdekkingstocht op andere momenten door kunnen zetten.
Schrijf een paar momenten op die deze avond onvergetelijk maakte.

Spreuken 4:7 :

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.

Minecraft bijbel verhalen op Youtube

Ja wel dankzij een dame op een Facebook groep Christen en autisme thuis kwam ik er achter dat er nu ook minecraft bijbel verhalen zijn op Youtube.Wel is waar in het Engels maar de beelden spreken voor zich.