Ben jij tevreden met je leven????

Ben jij tevreden met je leven. Kan jij zeggen ik kom niets te kort.

Kan jij zeggen dat God voorziet in alles, en dat je tevreden bent in welke situatie je ook zit?

Kan jij verheugd zijn ongeacht wat er gebeurd?

Kijk eens goed in jezelf en stel je de vraag dat als jij net als Paulus in de gevangenis kunt zeggen ik heb genoeg.

Filippenzen 4:10-23Dank voor de ontvangen gaven
10 En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds  aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen.
11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik  heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.
12 En ik weet wat het is  vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.
13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
14 Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking.
15   En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit MacedoniĆ« vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen.
16 Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had.
17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.
18 Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.
19 Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Groeten en zegenbede
21 Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn.
22 Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn.
23 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Dit was vandaag de vraag in de kerk.


Mooi iets om een een goed zelf onderzoek aan te wijden lijkt mij .Geen opmerkingen: