Bel...............Bijbelse Alarm nummers:


Mijn aanwezigheid zal altijd met jullie mee gaan, en ik zal jullie rust geven. Exodus 33:14


Wanneer je verdriet hebt bel: Johannes 14
Wanneer mensen je laten vallen bel: Psalm 27
Wanneer je gezondigd hebt bel: Psalm 51
Wanneer je zorgen hebt bel: Mattheus 6:19-34
Wanneer je in gevaar bent bel: Psalm 92
Wanneer God ver weg lijkt bel: Psalm 139
Wanneer je vertrouwen sterker moet worden bel: Hebreeen 11
Wanneer je alleen en angstig bent bel: Psalm 23
Wanneer je verbitterd bent bel: 1 Korintiers 13
Wanneer je je terneergeslagen of down voelt bel Romeinen 8:31-39
Wanneer je rust en vrede zoekt bel: Mattheus 11; 25-30
Wanneer je probleem groter lijkt dan God bel: Psalm 90
Wanneer je zelfverzekerdheid in Christus wilt bel: Roameinen 8:1-30
Wanneer je je huis verlaat om te reizen bel : Psalm 121
Wanneer je gebeden alleen eigen gereid en bekrompen  bel : Psalm 67
Wanneer je voor een taak bemoediging nodig hebt bel : Markus 10
Hoe om te gaan met je medemens bel: Romeinen 12
Voor een grote uitdaging bel: Jesaja 55
Voor Paulus zijn geluk/blijheid bel: Kolossenzen 3:12-17
Voor inzicht in het Christendom bel: 1 Korintiers 5:15-19
Wanneer je depressief bent bel: Psalm 27
Als je vrucht wilt dragen bel: Johannes 15
Als je in geld nood zit bel: Psalm 37
Als je het vertrouwen verliest in mensen bel: 1 Korintiers 13
Als mensen onaardig lijken bel: Johannes 15
Als je moedeloos wordt van je werk bel: Psalm 126
Als je vind dat je beter bent dan de rest bel: Psalm 19Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.

Blijf dicht bij je Maker.

Fijne dag.


Geen opmerkingen: