Vrouwen wees.........................

Vrouwen wees onderdanig aan uw man.. Wow een boel vrouwen schieten in de ankers bij het horen van dit vers.

Nu is het natuurlijk ook maar een stukje van het vers, maar ok.

Zijn wij onderdanig aan onze mannen? Is je man werkelijk het hoofd van het gezin? Geef jij hem die plaats in je gezin?

Wat betekend het nu eigenlijk: Vrouwen wees onderdanig aan uw man.

Houd dat in dat je alles maar moet doen wat je man zegt? Nou nee zeker niet. Zoals sommige vrouwen dat zo mooi zeggen, de man is  het hoofd van het gezin maar de vrouw is de nek en het hoofd draait mee waar de nek naar toe draait.

Dat is natuurlijk ook zo.

Maar zonder het hoofd hoeft de nek niet te draaien.

Hier in zie je dat het een samen werking is. Zoals God zegt in zijn woord, wij zijn de man hun hulp. Gemaakt uit de rib onder de man zijn hart vandaan.

Als vrouw zijnde adviseer je je man, hij neemt de uiteindelijke beslissing. Misschien ben ik naief, maar ik geloof niet dat je man een eindbeslissing neemt die je echt niet wilt of je zelfs zal beschadigen.

Een Goddelijke vrouw kan dus eigenlijk zorgeloos onderdanig zijn.

Spreuken 31: 11 is een mooi vers waar in je ziet wat je rol is.
Kol 3:18 lees ook vooral vers 19 even.
Efez 5:21-33
1 Pet 3 schrijft ook over onze belangrijke taak in het leven van onze mannen.

Lees het gewoon eens door, en verheug je in je taak die God je heeeft gegeven.

Bid ervoor.

En blijf dichtbij je Maker.


De deugdzame huisvrouw – Rachel Held Evans | Uitgeverij Medema (2013) 384 blz. ISBN 978 9063536817

Geen opmerkingen: