Klaagliederen 3:22-24

Klaagliederen 3:22-24
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; . Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. . De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Geen opmerkingen: