Mei Biddend Bijbellezen voor je Dochters en vrouwen om je heen

In Mei gaan we bidden voor vrouwen om ons heen en onze dochters.

Bid jij mee?

Kopieer je leesrooster of schrijf het over in je agenda.
Schrijf op deze bladzijde je gebed uit:


Maak een mooi boekje ervan dat als je dochter ouder is je het haar kan laten laten lezen waar je in Mei 2016 voor haar voor gebeden hebt.

Geen opmerkingen: