Bijbelstudie over Gebed Deel 6

Dit is het laatste deel van de studie.

Geloof jij  dat God je gebed verhoort?


In Efeziërs staat Bid in vrijheid en GELOOF.
Efez 3:12

Efez 3:16-20

Vers 20 staat God kan alles. Geloof jij dat God alles kan?

Bid met een dankbaar hart. Dank God voor alles wat Hij voor je heeft gedaan en gaat doen. God is verder in de tijd dan jij. God weet nu al wat jij straks nodig hebt. God voorziet.

Hebr 4:14-16
Matheus 7:9-11
Jes 65:24 Zegt God, Ik zal ze antwoorden nog voor zij spreken.

Hoe wonderlijk is dat.

Bid in Geloof en God zal het je geven op Zijn tijd en Zijn manier.

Geen opmerkingen: