Waar is de film War Room eigenlijk op gebaseerd............

Prachtige film die je naar mijn mening echt moet zien. Nee ik heb geen aandelen in deze film.

Hoewel................ Mijn aandeel is wel waar is de film op gebaseerd vanuit de Bijbel.

De bijbel is van jouw en mij dus heb ik een aandeel.

Ik was heel benieuwd waarop hun deze film baseren behalve Mattheus 6:5-6

En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 
 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Dat heb ik dus op gezocht en gevonden, denk ik.

Jesaja 26:20

Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

2 Koningen 4:33

 Zo ging hij in, en sloot de deur voor hen beiden toe, en bad tot den HEERE.

Zoek zelf eens op:

Spreuken 21:1-31
Job 38:1
1 Tess 5:1-28

Welke teksten kun jij nog toevoegen aan dit lijstje?

Zo hoe kunnen wij dat invullen in ons leven. Veel huizen in Nederland hebben geen extra 'kast'of kamer waar je kan bidden. Zo zou een journal dan genoeg zijn?

Hoe dank jij over films als deze?

Geen opmerkingen: