Vandaag

Vandaag staat op het Leesrooster van Januari.

Joh 13:31-35

Toen Judas de deur uit was, zei Jezus: ‘Nu blijkt hoe groot en machtig Ik, de Mensenzoon, ben. En daardoor blijkt ook hoe groot en machtig God is.Door wat er gaat gebeuren, zullen God en Ik in elkaar herkenbaar zijn en onze grootheid en macht zullen zichtbaar worden. Vrienden, Ik zal niet lang meer bij jullie zijn! Jullie zullen Mij zoeken, maar zoals Ik al tegen de Joden zei: waar Ik heenga, kunnen jullie niet komen.Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb.Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’


Lees dagelijks je bijbel. Print het leesrooster uit, of schrijf het over in je agenda.


Wil je ook een lijstje waar je dankbaar voor bent in de maand Januari, klik dan HIER




Geen opmerkingen: