Bid voor België


Laten we niet vergeten dat Onze God groter is dan wat dan ook.

Ik bid voor troost voor de mensen in België.

Psalmen 3:4-5

HEER U bent de schild om hen (mij) heen.
U ben hun (mijn) eer,  u houdt hen (mij) staande.

Roep(en) zij tot de HEER om hulp, hij antwoordt hen ( mij) vanaf zijn heilige berg.


Geen opmerkingen: